De methode Repairing Balance bestaat al meer dan 25 jaar en biedt blijvend resultaat bij mentale onbalans, zoals burn-out, depressie, onzekerheid, minderwaardigheid enz… De methode is zo basaal dat ze herstellend werkt op alle vormen van mentale onbalans.  De methode onderscheidt zich door.

Meten is weten, een uitgebreide intakemeting op het gebied van denken, gevoelens, overtuigingen (ook de onbewuste), lichamelijke klachten en gedrag, waarbij direct al zichtbaar wordt wat de oorzaak is van de innerlijke onbalans en op welke leeftijd dit is ontstaan. Een tussen- en eindmeting, waarbij alle gebieden nogmaals worden gemeten, maakt zichtbaar welke ontwikkeling de cliënt door het traject heeft doorgemaakt.

Werken vanuit het gevoel, kennis van en werken vanuit de gevoelsbeweging©, de gevoelsbeweging is een model waarin de samenhang tussen onze 12 positieve -en 12 negatieve basisgevoelens wordt weergegeven. Repairing Balance gaat ervan uit dat wanneer al onze positieve gevoelens zich in voldoende mate hebben ontwikkeld wij De weg naar innerlijke balans terug kunnen vinden.

Van inzicht naar een nieuw evenwicht, er wordt een traject op maat aangeboden. Tijdens dit traject krijgt de cliënt inzicht in zich zelf en leert hij te handelen vanuit verbinding met zichzelf. Hij kan belemmerende overtuigingen loslaten en vervangen door ondersteunende overtuigingen. Niet ontwikkelde positieve basisgevoelens worden alsnog ontwikkeld. Doordat men zichzelf stap voor stap ontwikkelt en daarmee een nieuwe leefwijze leert, is het resultaat blijvend.

Vandaag de dag is Repairing Balance een bewezen en beschermde methode die in Nederland veelvuldig wordt toegepast door gecertificeerde licentiehouders, zowel voor particulieren als in de zakelijke markt. Een baanbrekende methode die de belangstelling van vele psychologen en psychiaters, directeuren en leidinggevenden, trekt. Anno 2017 hebben we in Nederland een landelijk netwerk aan licentiehouders die al honderden mensen hebben begeleid om weer in hun eigen kracht  te gaan staan. Berry Rijkers is de grondlegger van de methode Repairing Balance®. Vanuit zijn achtergrond als maatschappelijk werker kwam hij veel mensen tegen met uiteenlopende problematiek en klachten. Zij waren allen vastgelopen, reguliere hulp bleek niet afdoende, symptomen werden bestreden met medicijnen of men had te horen gekregen dat men met de klachten moest leren leven. Zijn methode was echter nooit ontwikkeld als hij niet zelf had ondervonden wat het betekent om vast te lopen in je leven en hij zijn eigen ervaringen niet had opgedaan. Op de vraag hoe problemen tot stand komen,  had tot dan toe niemand antwoord. Dat was de start van een 3-jarige zoektocht, of beter gezegd, een ontdekkingstocht naar hoe bepaalde gevoelens verstoord werden, waardoor onbalans ontstond. Door het aanpakken van deze gevoelens verdwenen angsten en functioneerde hij binnen afzienbare tijd weer.

Berry heeft een methode ontwikkeld, ondersteund door Elly Clabbers (psycho-sociaal therapeut), waarmee hij ook anderen kon leren hoe ze de weg naar balans terug konden vinden, ook mensen die uitbehandeld waren verklaard. Zo ontstond de methode Repairing Balance®.