Na een eerste kennismaking waarin je ruim de gelegenheid krijgt om “jouw probleem” uit de doeken te doen zal ik middels het stellen van gerichte vragen en het doornemen van een vragenlijst een eerste beeld van jou en jouw onderneming(s)(plannen) krijgen. In deze vragenlijst kunnen juridische-, marketing-, huisvesting-, administratie-, begroting- en personeelszaken aan bod komen maar ook vragen over jouw privé situatie en achtergrond.

Dit kan in een eerste sessie van circa 1,5 uur. In een vervolgsessie zal ik je feedback geven op de antwoorden die je hebt gegeven en krijg je uiteraard gelegenheid hier op te reageren en zaken toe te lichten. Afhankelijk van de problematiek duurt deze sessie ook 1-1,5 uur. Aan het einde van deze twee sessies geef ik je een indicatie van de oplossingsrichting(en) waar ik aan denk.

Indien jij het met deze denkrichting eens bent plannen we een vervolgsessie waarin we een meer concreet stappenplan uitwerken om tot de oplossing te komen. Het kan in sommige gevallen nodig zijn dat er één of meerdere extra sessie nodig zijn om tot de kern van het probleem te komen maar dat zal ik dan aan het einde van de tweede sessie duidelijk aangeven*.

Vervolgsessie (3) : We stellen een stappenplan op dat uiteraard uniek is voor jouw persoonlijke vraag, echter hierin zal in ieder geval duidelijk zijn in hoeverre de oplossing te vinden is in de “praktische” kant van jouw onderneming, in welke mate de oplossing op het persoonlijke vlak gevonden moet worden of in beide. Ook geef ik duidelijk aan welke rol ik in een vervolgtraject kan spelen en stellen we vast wat jij hierin van mij kunt en mag verwachten. In deze sessie maken we tevens verdere afspraken over de frequentie, het tarief en de wijze waarop ik je verder kan begeleiden.

*) Het kan natuurlijk ook dat we aan het einde van de tweede sessie vaststellen dat onze denkrichtingen dusdanig uiteen lopen dat ik op dit moment niet veel meer voor jou kan betekenen en het beter is voor nu afscheid te nemen. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk altijd de mogelijkheid hebt hierop bij mij terug te komen. Uiteraard is dat niet de bedoeling van onze eerste kennismaking maar soms kan het beter zijn eerlijk/duidelijk te zijn en geen verdere kosten te maken.