Onduidelijkheid over je financiële situatie, geldzorgen en een verwaarloosde administratie zorgen voor onrust en kunnen grote gevolgen hebben door oplopende spanning en onbegrip. Hiermee nemen ze veel van je vrije ruimte in en is het moeilijk bewegen. Soms kom je zelfs in een negatieve spiraal waar zonder de juiste actie maar lastig uit te komen is. Betalingsachterstanden, betalingsregelingen, schuldhulpverlening, fysieke en psychische klachten, huisuitzetting, maatschappelijke opvang, onder bewind stelling en uitzetting uit de ouderlijke macht kunnen elkaar in rap tempo opvolgen.

Geldzorgen kunnen vele oorzaken hebben, ook mensen met ruim voldoende inkomen kunnen hiermee te maken krijgen. Wanneer ze door een een gebeurtenis uit balans raken, even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven dreigen ook zij in de problemen te raken. Naast het omgaan met de gebeurtenis als bijvoorbeeld: een scheiding, ontslag, faillissement, mantelzorg voor een dierbare of het overlijden van een partner kunnen ook deze geldzorgen een rol gaan spelen. In mijn coaching begint alles met “ruimte” dus voordat er naar persoonlijke ontwikkeling / bewustwording of lichamelijke gezondheid kan worden gekeken moet er rust, ontspanning, begrip en duidelijkheid zijn in de persoonlijke leefsfeer. Genoeg redenen dus om snel en adequaat te handelen bij financiële problemen.

Naast de coaching om anders met de situatie om te gaan biedt ik praktische hulp bij het eerst ruimte scheppen in je persoonlijke leefsituatie. Dit kan door budgetcoaching, hulp bij de thuisadministratie of ondersteuning bij het vinden van de juiste hulpinstanties als schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang of het vinden van een maatje. Doordat ik in deze fase al meer inzicht krijg in jouw leef- en denkpatronen kan ik in een traject voor persoonlijke ontwikkeling sneller schakelen en je aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht geven.

Maak een afspraak